Naziv tvrtke:
Auto Hrvatska Automobili d.o.o. Podružnica Zadar
Sjedište tvrtke:
Franka Lisice 85
23000 Zadar
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 23 342 411
Fax:
+385 23 343 112
E-mail:
Matični broj:
060011451
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
1200542
IBAN:
BIC
GISA broj: