Naziv tvrtke:
Auto Hrvatska Automobili d.o.o. - Podružnica Zadar
Sjedište tvrtke:
Franka Lisice 85
HR-23000 Zadar
Pravna forma:
Telefon:
023/344-810
Fax:
023/340-191
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
23035642859
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: